Energetische massage

Bij een energetische massage gebruikt de masseur handen en/of vingertoppen om energie over te brengen. Hij of zij masseert de drukpunten die op de meridianen liggen. Meridianen sturen energie door ons lichaam en staan in verbinding met onze organen. Ook oefenen zij een grote invloed uit op emoties en gedachten. Deze vorm van lichaamswerk valt onder de energetische geneeswijzen. 

Door het aftasten van de punten komt de masseur er achter hoe de energetische structuur van de gemasseerde is en hoe groot de energievoorraad is. De massage zorgt voor een betere doorbloeding. Daarnaast worden je emotionele en psychische spanningen minder of gaan zelfs helemaal weg.